-17%
DRAY_4607065375966
Brend: Kitekat
KITEKAT sygyr etinden sousda, 85gr
7.90 m. 9.48 m.
7.90 m.
Mukdar
-
1
+
Pişigiňiziň iň halaýan näzik tagamy! Günortanlyk nahardan soň öýdäki başdan geçirmeleriňizi täzeden güýç bilen dowam etdirip bilersiňiz! Sousdaky Kitekat® towugy, ýörite resept boýunça taýýarlanan şireli towuk böleklerine hyzmat etmekdir. Beloklary, minerallary, witaminleri, taurini we haýwan ýaglaryny öz içine alýan deňagramly iýmitleniş formulasyna esaslanýar. Kitekat, pişigiňiz üçin ajaýyp ýaşaýyş çeşmesidir.
Meňzeş harytlar :