DRAY_8698995025164
Brend: Reflex
Pişigiň hajathanasyna odlduryjy, işjeňleşdirilen uglerod granulalary bilen refleks
180.00 m.
180.00 m.
Mukdar
-
1
+

Aktiwleşdirilen kömür granulalary bilen refleksli pişik hapalary pişigiň peşewinde we nejisinde ammiak bloklaýar we önüme goşulan "tebigy işjeňleşdirilen kömür" bölejikleri bilen daşky gurşawyň ysyny azaldýar.

Goşundylar: liquidokary suwuklyk siňdiriş ukyby we ykjam granulanyň ululygy sebäpli, pişigiň hapalaryny arassalamagy aňsatlaşdyrýan ajaýyp bölekleri emele getirýär we galan hapalar arassa bolup galýar we uzak wagtlap ulanylyp bilner.

Meňzeş harytlar :