SRFY_4026
Brend: MAXX Deluxe
MAXX DELUXE hünärmen saç boýagy 4.0 kahve
24.00 m.
24.00 m.
Mukdar
-
1
+
Maxx Deluxe Saç Reňk kreminiň ýokary öndürijiligi we uzak dowamly reňkli pigmentleri bilen reňkiň saçyň içine girmegini üpjün edýär, beloklaryňyzy ajaýyp örtýär we uzak wagtlap ýagtylandyrýar. Içindäki ýörite ýaglaryň kömegi bilen güýçli, ýalpyldawuk, uzak dowamly reňk we ýumşak saçlar bolar. Oksidizator: “Maxx Deluxe” saç reňkleri we “Maxx Deluxe” saç ýeňilleşdirijileri bilen ulanmak üçin niýetlenendir. Specialörite düzülen formulasy bilen ýörite döredilen oksidleýjiler boýagy işjeňleşdirmegi aňsatlaşdyrýar. Colorshli reňklerde we ähli açylyş proseslerinde ulanylýar. Amaly amala aşyrmak üçin ýörite formula ulanyldy. Specialörite formula sebäpli saçlary guratmaýar. Saçyň ýagdaýyna baglylykda 35-45 minut garaşmak.
Meňzeş harytlar :