-17%
DRAY_8697449310061
Brend: Ak Kum
Akkum (Marsilya Sabunu) pişik hajathanasyny dolduryjy 5kg
90.00 m. 108.00 m.
90.00 m.
Mukdar
-
1
+

Akkum Marsel sabyn ysly tebigy pişik hajathanasy 5 kg Pişikler üçin galyňlygy 0,1 - 0,2 mm bolan Marseliň ysy bolan inçe däneli pişik hapa. nbsp; * Akkumyň 320% sorujy güýji bar, gaty we çalt ýapylýar. * Çaga poroşokynyň ýakymly ysyny öz içine alýar. * Tozanlamaýar, pişigiňiziň penjelerine ýapyşmaýar. * Çalt ýapyşmak aýratynlygy sebäpli uzak wagtlap dowam edýär, tygşytly. * Doly tebigy ak bentonit toýundan öndürilýär. Önümi nädip ulanmaly: * Gum gapyny 7–8 sm beýiklik bilen dolduryň. * Gaty galyndy materiallaryny we gysylan çägeleri her gün bir belgi bilen arassalaň we gumy garyşdyryň. * Missingiten gumy goşuň. * Gum gabyny hepdede bir gezek guýup arassalaň.

Meňzeş harytlar :