-17%
DRAY_8682689200470
Brend: Lepus
Itleri türgenleşdirmek üçin sykylyk, Zampa, 5 sm
130.00 m. 156.00 m.
130.00 m.
Mukdar
-
1
+
Itleri türgenleşdirmek üçin sykylyk, Zampa, 5 sm Itler eşidilýän we eşidilýän soraglara jogap berýärler. Itler adamlaryň eşidip bilmeýän köp sesini eşidip bilerler, sebäbi ýygylygy diapazony adamlaryňkydan has giňdir. Bu prinsip boýunça öndürilýän bu sygyrdan çykýan sesler eşidilmeýär ýa-da gaty az eşidilýär. Sygyry sazlamak bilen itiňizi dürli sesler bilen öwredip bilersiňiz.
Meňzeş harytlar :