-17%
DRAY_8698995010801
Brend: Reflex
SPECTRUM Kiçi itler 30 3kg
260.00 m. 312.00 m.
260.00 m.
Mukdar
-
1
+
SPECTRUM Uly tohumly güjük 30, 2 aýdan 14 aýa çenli iri tohumly güjükleriň (25 kg we ondan ýokary) iýmit talaplaryna laýyk gelýär. Sagdyn ösüş SPECTRUM Puppy30-da ýokary siňdirilýän energiýa we belok çeşmeleri (gidrolizlenen towuk bagrynyň belogy ýaly) sagdyn ösmegi goldaýar. Güýjüňiziň iň oňat organ-myşsa ösüşi we tohumlara mahsus görnüşi üçin L-karnitin bilen baýlaşdyryldy. Güýçli immun ulgamy SPECTRUM Puppy30, itiňizi kesellerden goramaga kömek edýär, sebäbi glýutamin baý, immun ulgamynyň esasy elementi bolan antikorlaryň önümçiligini ýokarlandyrýar. Süňk we bilelikdäki saglyk Iýmitlenmezlik ýa-da artykmaç iýmitlenmek sebäpli iri tohumly güjüklerde skelet bozulmalary bolup biler. Spektr gurjagy 30, doly we deňagramly belok-mineral düzümi we düzümindäki glýukozamin baý kril bilen bu näsazlyklaryň ýüze çykmagynyň öňüni alýar. Öwrenmek ukybyny ösdürmek Güýjüň beýnisiniň we nerw ulgamynyň sagdyn ösmegi üçin zerur bolan Omega 3 ýag kislotalary (deňiz fosfolipidleri) iýmit bilen üpjün edilmelidir. Spektr gurjagy 32-de krilde tapylan tebigy omega 3 ýag kislotalary itiňiziň öwreniş ukybyny ýokarlandyrmaga kömek edýär. Suwsyzlandyrylan towuk belogy, goňur tüwi, towuk ýagy, mekgejöwen, suwsuzlandyrylan guzy belogy, suwsuzlandyrylan Antarktida kril (euphausia superba) (4%), bugdaý, gidrolizlenen towuk bagrynyň tozy, süýtli poroşok, karob uny, piwo hamyry, L-Karnitin, ksilo- oligosakkarid (400 ppm), bibariya (rosmarinus sp.) - zerdejik (curcuma sp.) - üzüm (vitis sp.) - sitrus (sitrus sp.) - jute (eugenia sp.) (300 ppm). Rosemary, Bugdaý, Zerde, Mekgejöwen
Meňzeş harytlar :