-17%
DRAY_4660085514371
Brend: Whiskas
Çygly pişik iýmit WHISKAS® ördek paştet
8.50 m. 10.20 m.
8.50 m.
Mukdar
-
1
+
Bu, pişigiňiziň gowy görşi ýaly taýýarlanan deňagramly iýmitdir. Ördek bilen pate iýmek haýwanyňyza hakyky lezzet berer. Durmuş hezil, sebäbi “Whiskas®” diýetasynda pişigiň iýmitiniň diňe bir tagamly bolman, eýsem sagdyn bolmagyny üpjün etmek üçin zerur zatlar bar. “Whiskas®” immuniteti, iýmit siňdirişini we pişigiňiziň sagdyn derisini we paltosyny goldar. Düwürtikli pişikler we pişikler üçin amatly. Uly pişikler üçin “Whiskas®” berhizleri: 100% tebigy, ýokary hilli maddalar: et we offal - goşmaça tagamlar, emeli reňkler ýa-da konserwantlar ýok. Durmuşy ýerine ýetirmek üçin iň amatly iýmit balansy Haýwanlaryňyzyň saglygyny goramak üçin zerur zatlaryň hemmesi: Omega-6, kalsiý, fosfor we taurin, D we E witamini, sink Pişigiňiz lezzet bilen ylgaýar
Meňzeş harytlar :