-17%
DRAY_8698995010429
Brend: Reflex
SPECTRUM Kitten38 2kg
190.00 m. 228.00 m.
190.00 m.
Mukdar
-
1
+
SPECTRUM Kitten38, 2 aýdan 12 aýa çenli pişikleriň iýmitleniş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin esasanam düzülen doly we deňagramly ultra premium iýmitdir. SAGLYK ÖSÜŞ SPECTRUM Kitten38, ýokary siňdirilýän belok we süýüm düzümi bilen pişigiňiziň sagdyn ösmegini üpjün edýär. Süýtden aýrylandan soň STRESS BOLANMAK SPECTRUM Kitten38, ösümlik ekstrakt garyndysy bilen, pişigiň süýtden aýrylandan soň başdan geçirýän streslerinden goraýjy täsir edýär. Güýçli immun ulgamy SPECTRUM Kitten38, Krilldäki tebigy antioksidant "astaxantin" sebäpli immunitet ulgamyny goldaýar. DIGESTIVE Sistema Gorag SPECTRUM Kitten38 içegede peýdaly ösümlikleriň täsirini ýokarlandyrýan frukto-oligosakkaridleri öz içine alýar. Suwsyzlandyrylan towuk belogy, suwsuzlandyrylan balyk belogy, towuk ýagy, goňur tüwi, bugdaý, mekgejöwen, guradylan Antarktida kril (euphausia superba) (4%), gidrolizlenen towuk bagyrynyň belogy, karob uny, piwo hamyry, ýukka-şidigera, L-karnitin, frukto - oligosakkarid (300 ppm), bibariya (rosmarinus sp.) - zerdejik (curcuma sp.) - üzüm tohumy (vitis sp.) - sitrus (sitrus sp.), Gyrgyç. Rosemary, Bugdaý, Zerdeçal, mekgejöwen, ýorunja
Meňzeş harytlar :