-6%
SMRT_OT022
Akyl ösdüriji tagtadan pazl oýuny "Haýwanat bagy"
120.00 m. 128.00 m.
120.00 m.
Mukdar
-
1
+
Bu öwrediji oýny haýwanlaryň suratlary üç hatara goýlan agaç planşetdir. Her surat iki bölege bölünýär. Jemi toplumda 12 kesilen surat bar. Sebitimizde we beýleki ýurtlarda duş gelýän öý we ýabany haýwanlary şekillendirilýär. Şunuň bilen baglylykda, ulular çaga bu düşünjeleri aňsatlyk bilen düşündirerler. Haýwan bilen her bir surat iki bölege kesilen we suraty birleşdirmek üçin çaga zerur kartoçkalary saýlamaga şat bolar. Kesilen suratlar çaganyň bitewi şekili nädip ýygnamalydygyny öwrenmegine, görüş ukyplaryny, ünsliligi we erjelligi ösdürmegine mümkinçilik döreder. Ölçegi: 17 sm x 25 sm.
Meňzeş harytlar :