-8%
SMRT_OT041
Çagalar üçin pazzl Ми-Ми-Мишки "Баллада о рыцарях", 04355
35.00 m. 38.00 m.
35.00 m.
Mukdar
-
1
+
Mi-Mi-Aýyjyklar tapgyrynyň “Rysarlar hakynda ballada” atly 24 element pazlyä islendik çagany özüne çeker we ajaýyp surat ýygnamak diňe bir çagalara däl, eýsem ene-atalaryna-da şatlyk getirer. Pazlyň iri bölekleri hatda iň kiçi eller üçin amatly bolup, olary ýerde ýygnamak aňsat. Tutuş kolleksiýany ýygnaň.
Meňzeş harytlar :