-17%
DRAY_8698995028837
Brend: Reflex
Reflex reňkli uly pişikler üçin towuk we tüwi tagamly, 2 kg.
105.00 m. 126.00 m.
105.00 m.
Mukdar
-
1
+
Towuk we tüwi bilen uly ýaşly pişikler üçin doly we deňagramly premium iýmit. Pişigiňizi aşakdaky ýaly görkezijiler bilen üpjün edýär: Güýçli immun ulgamy Sagdyn deri we ýalpyldawuk ýüň Sagdyn skelet we dişler Içege saglygy üçin goldaw Goşundylar: Suwsuzlandyrylan haýwan belogy, däneler (tüwi, mekgejöwen), towuk ýagy, mekgejöwen glýuten, guradylan şugundyr, bugdaý kepegi, bagyr tagamy, witaminler we minerallar, zygyr tohumy, piwo hamyry, duz, laurin, MOS (mannano-oligosakkaridler), ýukka şidigera.
Meňzeş harytlar :