Brend: Hot Wheels
Oýnawaç trek Hot wheels "HW Ultimate Garage", GJL14
3762.00 m. 4052.00 m.
3762.00 m.
Mukdar
-
1
+
“Hot Wheels City”-de gyzykly başdan geçirmelere taýynmy? Onda öňe, diňe öňe! Tiranozawr bilen ajaýyp ulag jaýy oýnaň! Bu toplumda 100-den gowrak awtoulag bar we ulag jaýyna girmegi iň tolgundyryjy edýän öňünden bilinmeýän T-Reks ýerleşýär! Bu ajaýyp toplumda “Hot Wheels id” identifikator bilen 1:64 ölçegli 2 guýlan awtoulaglary hem bar! Awtoulagyňyzy skanirlemek, garşydaşlaryňyz bilen ýaryşmak, T-Reksden gaçmak we ýeňmek üçin “Hot Wheels ID” identifikasion portalyny ulanyň (aýratyn satylýar)! Seresap boluň, T-Reksiň hüjümi iň garaşylmadyk pursatda ýüz çykyp biler! “Hot Wheels City täze göz öňüne getirip bolmajak ulag jaýy” ajaýyp oýun toplumy bilen gyzykly başdan geçirmelere goşulyň. Toplumly oýunlar mehanikanyň esasy düşünjelerini öwredýär, rol oýunlaryny oýnamak endiklerini, hyýaly, döredijilik ukyplary ösdürýär we çaganyň aragatnaşyk endiklerini emele getirýär.
Meňzeş harytlar :